Privacy

Uw privacy is veilig bij ons

Privacystatement

Omdat Feel Good wil weten wie je bent, wat je doelen zijn, wat je voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we via je online informatie aanvraag , tijdens je proeftraining en bij inschrijving. Deze gegevens zijn vanaf dat moment puur voor medewerkers binnen onze organisatie te gebruiken. Feel Good geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij daar een concrete aanleiding voor is zoals:

  • We registreren je gegevens in de software behorende bij de Milon Cirkel teneinde je een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op je voortgang.
  • We registreren je gegevens in de software van Ben Fit en Slim Diet als je hier mee van start gaat teneinde je een passend voedingsprogramma te bieden.
  • Via de InBody lichaamsanalyse houden we je voortgang nauwgezet bij. Deze gegevens staan opgeslagen op de software behorende bij de InBody. Daarnaast kan er een koppeling gemaakt worden met de Milon software zodat een deel van de meetgegevens ook daarin zichtbaar is.
  • We registreren je gegevens na je informatieaanvraag in de software van Clubplanner zodat we je kunnen benaderen om een afspraak te maken of als wij je voor je afspraak hebben gemist.
  • We registreren je gegevens in de software van ons ledenprogramma Quickaccent om je toegang te regelen, de incasso te verwerken en je te benaderen met onze nieuwsbrief of eventuele service calls.
  • Tot slot is het voor ons van belang dat we steeds blijven werken aan onze kwaliteit. Daarvoor kunnen wij gebruik maken van enquêtesoftware waarin je gegevens geregistreerd moeten worden.

 

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid je gegevens zelf in te zien of zelfs aan te geven dat je niet meer wil dat we ze gebruiken voor één of meerdere doeleinden.

Als lid ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van je contactgegevens. Ook bij wijziging van (mail)adres of andere gegevens ben je er zelf verantwoordelijk voor dat wij die kunnen verwerken in de verschillende programma’s waarmee we werken.

 

Samenvatting privacydossier

Sinds de komst van de AVG is aangekondigd heeft Feel Good in de persoon van André Jeurissen ervoor gezorgd op de hoogte te zijn van de wensen en plichten van onze organisatie. Er zijn informatiemeetings bezocht, literatuur gelezen en er is overleg geweest met collega-ondernemers en leveranciers.

Onderstaande leveranciers worden door Feel Good gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens:

Milon Care – de software behorende bij de Milon toestellen. Hierin staan behalve je naam ook geboortedatum, gewicht en eventuele klachten. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een veilige, verantwoorden en uitdagende training voorzien van maatwerk begeleiding.

Milon GmBH heeft een verwerkerovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.

Slim Diet en Ben Fit – de software om voedingsplannen te maken. Hierin staan behalve je naam en woonadres ook je mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gewicht en vetpercentage. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een optimaal voedingsprogramma voorzien van maatwerk begeleiding. Deze gegevens zijn ook nodig voor jezelf om online je voedingspakketten te bestellen bij het Slim Diet programma

Slim Diet en Ben Fit hebben een verwerkerovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.

Quickaccent – de software die ervoor zorgt dat we toegangscontrole hebben en incassobetalingen kunnen opmaken. Hierin staan behalve je naam ook je adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens dienen ertoe dat we maandelijks de incasso kunnen doen en inzicht te hebben in de juiste verwerking daarvan.

Quickaccent heeft een verwerkerovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.

InBody – de software die ervoor zorgt dat we inzicht hebben in je trainingsvorderingen. Hierin staan de meetgegevens van iedere keer dat je op de InBody gestaan hebt. Deze zijn gekoppeld aan je naam. Deze gegevens kunnen via een softwarekoppeling ook inzichtelijk in Milon Care gemaakt worden.

InBody heeft een verwerkerovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.

Clubplanner – de software die ervoor zorgt dat we onze leden kunnen volgen en afspraken kunnen maken teneinde periodiek contact te houden. Hierin staan gegevens als naam, telefoon nummer, e-mail adres, eventueel woon adres, doelstellingen en eventuele lichamelijke klachten.

Beveiliging:

  1. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze leden te waarborgen kunnen er opnames gemaakt worden bij Feel Good en zijn enkele ruimtes voorzien van camera’s.

 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Feel Good bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Feel Good. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Feel Good maximaal 7 jaar jouw gegevens omdat deze wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor facturen.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten en informatievragers Jouw gegevens als sollicitant of informatievrager worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatie/ info vrager procedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Camerabeelden Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

 

Onze medewerkers hebben in Juni 2018 een toelichting gehad op de AVG. Op die dag zijn er richtlijnen uitgedeeld voor het werken met persoonsgegevens. Deze zijn hieronder leesbaar:

 

Het team van Feel Good streeft ernaar:

Alleen dat te registreren van onze leden dat echt van belang is.

Deze gegevens niet zichtbaar voor anderen te verwerken. Dat wil zeggen dat Quickaccent nooit alle gegevens zichtbaar laat zien op de PC en bij geen bewerking het beeldscherm uitschakelt , Clubplanner iedere 10 minuten automatisch uitlogt zodat er niets in te zien is en Milon Care ( op zowel de Milonizer) als de trainer PC en de tablet steeds onzichtbaar wordt gemaakt voor derden. Ook de gegevens op de kantoor en receptie/kassa PC (Ben Fit, Slim Diet, Clubplanner, Milon,Quickaccent) worden bij het verlaten van het kantoor/receptie onzichtbaar gemaakt voor derden.

Meetgegevens op de InBody alleen zichtbaar te maken voor degene die erop staat en achteraf direct af te sluiten.

Geen uitgeprinte meetgegevens worden liggen gelaten maar direct aan degene die gemeten is worden meegegeven.

Niet over leden te spreken in het bijzijn van derden.

Zo min mogelijk over leden te schrijven (memoblok, e-mail).

Gegevens en eventueel foto lid alleen te gebruiken met toestemming lid voor marketing doeleinden site, face book, instagram, flyer actie.

Bewust te zijn van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan het niet zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.